Novinky

  • 25.04.2023 Bad Policisté zjistili 2800 přestupků během akce, při které se zaměřili na dodržování rychlosti.

  • 23.04.2023 Good Soud v USA rozhodl, že autopilot automobilky Tesla při nehodě v roce 2019 neselhal.

  • 14.02.2023 Bad Ve věku 97 let zemřel čestný předseda společnosti Toyota Motor Corporation Dr.Soichiro Toyoda, který byl synem zakladatele společnosti.

Facebook Instagram

Ochrana osobních údajů

Provozovatelem tohoto serveru je Automedia News, s.r.o. (dále jen provozovatel). Uživateli serveru jsou všichni, kteří libovolným způsobem používají některou z publikovaných informačních struktur serveru (dále jen čtenáři). Základní používání serveru nevyžaduje zadání žádných osobních údajů. V případě, že má čtenář zájem využít některé speciální služby portálu, bude požádán o provedení jednoduché registrace. Součástí registrace je několik základních informací, které mohou mít povahu osobních údajů ve smyslu zákona číslo 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen Zákon). Provozovatel plně respektuje privátní charakter těchto dat, uváděným zákonem se plně řídí a činí vše pro to, aby osobní údaje čtenářů uchránil.

Ochranu a možné využití osobních údajů blíže specifikují následující odstavce:

Registrace
Případná registrace dle typu služby vyžaduje zadání některých z těchto údajů: jméno a příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo.

Použití registračních informací
Provozovatel si vyhrazuje právo použít e-mailové adresy či čísla mobilních telefonů registrovaných čtenářů k zasílání informací o novinkách a nových službách. Součástí těchto sdělení mohou být také reklamní sdělení, která budou vždy jasně označena a nepřesáhnou polovinu zasílané zprávy. Každý registrovaný čtenář má právo zasílání těchto zpráv ze strany provozovatele kdykoliv zakázat způsobem uvedeným na konci každé e-mailové zprávy, kterou obdrží.

Poskytování údajů jiným subjektům
Vaše osobní data považujeme za důvěrná a nejsou poskytována žádným subjektům. Provozovatel si vyhrazuje právo poskytovat médiím, odborné veřejnosti a důvěryhodným třetím stranám souhrnné statistické informace o návštěvnosti, portfoliu čtenářů a další související marketingové údaje. V takovýchto případech se jedná o agregovaná data a poskytované informace neobsahují žádné osobní údaje, které by umožnily identifikovat jednotlivé zákazníky.

Ochrana dat
Provozovatel učiní vše, co je v jeho silách, aby ochránil data registrovaných uživatelů před zneužitím a s výjimkou agregovaných údajů je nebude poskytovat třetím osobám. Tento závazek se nevztahuje na údaje, které může požadovat Policie České republiky či jiné státní orgány podle platných právních předpisů.

Cookies
Server používá technologii cookies k tomu, aby se čtenáři mohli po jednotlivých stránkách pohybovat rychleji. Cookie je malý datový soubor, který na počítač uživatele odešle server, na kterém jsou stránky portálu umístěny. Technologii cookies je možné použít např. ke sledování návštěvnosti jednotlivých stránek a analyzovat tak, která témata či služby čtenáře zajímají nejvíce. Cookies nejsou v žádném případě používány ke sledování individuálních návštěvníků.

Práva čtenáře
Podle Zákona má každý čtenář, jenž poskytl osobní údaje, právo písemně požádat správce dat (provozovatele) o poskytnutí informace o tom, jaké osobní údaje o něm správce zpracovává.

Váš souhlas
Používáním serveru souhlasíte se sběrem a ukládáním informací o Vás a vašich aktivitách. Informace jsou shromažďovány, abychom zkvalitnili obsah serveru pro Vás, naše zákazníky.

Doporučení
Odkazy z tohoto serveru Vás mohou zavést do míst, která nejsou chráněna naším přístupem k ochraně osobních údajů, a proto Vám doporučujeme před poskytnutím osobních informací na tyto stránky zjistit jejich přístup k zachování privátního charakteru vašich údajů.