Novinky

  • 13.09.2019 Bad Fiasko autosalonu IAA ve Frankfurtu vedlo k rezignaci prezidenta VDA Bernharda Mattese.

  • 13.09.2019 Good Nadační fond Škoda Auto předal Klaudiánově nemocnici v Mladé Boleslavi 4 miliony korun.

  • 13.09.2019 Good Angela Merkelová slíbila německým automobilkám pomoc při zavádění elektromobility.

Facebook Instagram

Wojnar pokračuje ve vedení Svazu průmyslu a obchodu ČR

Wojnar pokračuje ve vedení Svazu průmyslu a obchodu ČR

Prezident AutoSAP v něm bude i nadále zastupovat autoprůmysl

Členové Svazu průmyslu a dopravy na své valné hromadě volili nové zástupce do představenstva, smírčího výboru a dozorčí rady. Prezident Sdružení automobilového průmyslu (AutoSAP) Bohdan Wojnar obhájil svou pozici člena představenstva a bude tak další čtyři roky zastupovat zájmy autoprůmyslu v největším zaměstnavatelském svazu.

Program, který chce Wojnar i nadále v rámci SP ČR prosazovat, je založený na pragmatickém přístupu k problematice vzdělávání a zaměstnanosti.

Český průmysl nemůže mít jiné než velké ambice, a to nejen díky tradici, ze které vychází. Jsme zemí, ve které průmysl tvoří zhruba třetinu hrubého domácího produktu i zaměstnanosti. Průmysl má tak klíčovou zodpovědnost za to, kam se Česká republika bude v následujících letech ubírat. Musíme se pečlivě připravovat na budoucnost a usilovně pracovat na tom, aby si náš průmysl i nadále udržel konkurenceschopnost. Jsem velmi rád, že mohu pokračovat v započaté práci. I nadále se budeme snažit propojovat různá odvětví, hledat účinné synergie, podporovat výzkum a vývoj i spolupráci škol a firem v podobě například duálního vzdělávání,“ uvedl po svém zvolení

„Další vývoj v autoprůmyslu skýtá mnoho příležitostí, ze kterých můžeme společně profitovat, pokud využijeme jejich potenciál. Pokud se nám však nepodaří ve spolupráci s vládou, zainteresovanými stranami, regiony a obcemi zachytit nové trendy spočívající v nástupu alternativních pohonů, digitalizace či autonomního řízení, může to ohrozit budoucí výkonnost tuzemského automobilového průmyslu a tudíž i celé české ekonomiky,“ dodal.

Komentáře ke článku