Novinky

  • 25.04.2023 Bad Policisté zjistili 2800 přestupků během akce, při které se zaměřili na dodržování rychlosti.

  • 23.04.2023 Good Soud v USA rozhodl, že autopilot automobilky Tesla při nehodě v roce 2019 neselhal.

  • 14.02.2023 Bad Ve věku 97 let zemřel čestný předseda společnosti Toyota Motor Corporation Dr.Soichiro Toyoda, který byl synem zakladatele společnosti.

Facebook Instagram

Noví zaměstnanci budují Audi AzuBioTop

Noví zaměstnanci budují Audi AzuBioTop

Bojují za ochranu životního prostředí v regionu

V těsné blízkosti brány závodu Audi v Ingolstadtu se právě vytváří nový biotop pro ohrožené druhy zvířat a rostlin. Projekt Audi AzuBioTop vznikl na podnět nových zaměstnanců, kteří od října roku 2022 postupně sází ovocné stromy, květinya vytváří náhradní biotop pro ještěrky. První strom byl vysazen na podzim a nedávno se konala další akce, při které společně s členem správní rady pro lidské zdroje Xavierem Rosem, členem správní rady pro výrobu a logistiku Gerdem Walkerem a předsedou pracovní rady Peterem Moschem sázeli nové stromy.

Udržitelnost je již dlouho nedílnou součástí vzdělávacího programu v Audi. Noví zaměstnanci se účastní environmentálních dnů, během kterých se učí o tématech jako je uhlíková stopa, klimatické změny a biodiverzita. V minulosti už pracovali na různých projektech, jako je například přeměna starého vozidla na hmyzí hotel. AzuBioTop projekt však ukazuje, jak udržitelnost v rámci vzdělávacího střediska v Ingolstadtu dosahuje nové dimenze. V budoucnu se bude snaha asi 1 400 stážistů zaměřovat především na 1,24 hektarový pozemek. Mladí zaměstnanci Audi jsou zodpovědní za sázení, pravidelnou údržbu a další rozvoj této lokality.

 

Společnost Audi se v různých oblastech angažuje v udržitelnosti, například v rámci celofirmového programu Mission:Zero, který se zabývá dekarbonizací, využitím vody, efektivitou využití zdrojů a biodiverzitou. Audi Environmental Foundation podporuje výzkum nových technologií a vědeckých metod. Společnost také podporuje dobrovolnickou činnost zaměstnanců.

Projekt AzuBioTop ukazuje, že ochrana životního prostředí může být zábavná a inspirativní aktivita pro mladé lidi. Audi se také snaží přitáhnout a udržet si mladé talenty tím, že jim poskytuje možnosti, jak se zapojit do důležitých projektů, jako je právě AzuBioTop.

Celkově lze říci, že projekt AzuBioTop je ukázkou toho, jak Audi usiluje o udržitelnost v každé oblasti své činnosti, včetně vzdělávání svých zaměstnanců. Projekt také ukazuje, jak je důležité, aby společnosti braly ohled na životní prostředí a zapojovaly své zaměstnance do společensky odpovědných aktivit.

 

Komentáře ke článku