Novinky

  • 06.07.2020 Neutral Do konce roku má být v ČR zprovozněno 63 kilometrů nových dálnic a silnic

  • 05.07.2020 Neutral VC Rakouska, úvodní podnik nového ročníku F1, vyhrál Fin Valtteri Bottas (Mercedes)

  • 04.07.2020 Bad Prodej nových aut klesl v ČR v prvním pololetí meziročně o 26 procent

Facebook Instagram

Emise C02 v továrnách Seatu klesly o 65 %

Emise C02 v továrnách Seatu klesly o 65 %

Snížila se také spotřeba vody a elektřiny

Seat se intenzivně zabývá ochranou přírody a v roce 2019 aktivně pokračoval v postupném snižování vlivu svých provozních aktivit na životní prostředí. Španělský výrobce úspěšně snížil pět hlavních ekologických ukazatelů souvisejících s výrobou, a to o 43 %.

Jde o spotřebu energie a vody, množství odpadu, emise těkavých organických látek a CO2. Společnost Seat tak učinila významný krok k dosažení cílů stanovených pro rok 2025, mezi něž patří zmenšení ekologické stopy výroby v porovnání s rokem 2010 na polovinu.

Seat zahájil svou ekologickou ofenzivu před deseti lety a od té doby omezil spotřebu energie a vody o 26 %, respektive 32 %. Kromě toho zmenšil množství odpadu o 58 %. Emise těkavých organických látek klesly o 23 %. Navíc se podařilo snížit emise CO2 z výroby o 65 %. Investice do ekologických iniciativ dosáhly v loňském roce 27 milionů eur.

Dr. Christian Vollmer, člen představenstva společnosti Seat, odpovědný za výrobu a logistiku, zdůraznil, že „Seat vyvíjí nesmírné úsilí v oblasti ochrany životního prostředí. Proto již mnoho let pracujeme na minimalizaci vlivu našich provozních činností na životní prostředí. Od roku 2010 jsme zmenšili naši ekologickou stopu o 43 % a snížili emise CO2 z výroby o 65 %. Naším cílem je v tom nepřetržitě pokračovat a přispívat tak k ochraně planety.

Seat se v roce 2019 zaměřil na minimalizaci odpadu a jeho efektivnější zpracování. Tohoto cíle bylo dosaženo zavedením různých komplexních opatření ve výrobě, sahajících od snížení vznikajícího odpadu až po jeho následnou recyklaci a opětovné zpracování. Seat v důsledku toho redukoval množství odpadu během jednoho roku o 38,5 %. Od roku 2010 dosáhl dokonce snížení o 58 %. Množství odpadu určeného k likvidaci kleslo o dva kilogramy na vyrobený vůz.

Mezi nejvýznamnější opatření roku 2019 patří minimalizace množství produktových obalů a tmelů, určených k likvidaci, nebo vylepšené třídění odpadu a jeho zpracování, aby bylo zaručeno opětovné využití surovin. Kromě toho byly konvenční plastové lahve nahrazeny znovu použitelnými, které firma rozdělila mezi zaměstnance. Tím snížila množství použitého plastu o 22 tun ročně.

Seat ve svých závodech klade stále větší důraz na ekologické aspekty výroby

Výrobce automobilů zahájil v roce 2019 několik programů na snižování emisí CO2 a zvyšování energetické hospodárnosti. Jedním z nich je projekt rekuperace energie z komínů pecí pro sušení lakovaných povrchů. Výsledkem je snížení spotřeby zemního plynu o 11,7 GWh ročně, což odpovídá spotřebě téměř 2400 španělských domácností za stejnou dobu. Díky tomuto projektu se emise CO2 snížily o 2400 tun ročně.

V lakovně byla již úspěšně realizována řada dalších iniciativ, například opětovné využívání vody používané při nanášení laků na karoserie vozidel. Voda se po oddělení a přečištění vrací do procesu v rámci zcela uzavřeného okruhu.

Zaměstnanci společnosti Seat navíc vysázeli stromy v oblasti ústí řeky Llobregat s cílem chránit biodiverzitu. Tato iniciativa je součástí projektu obnovy přirozeného prostředí v chráněné oblasti delty Llobregatu, která se nachází v blízkosti dvou výrobních závodů společnosti Seat: Barcelona a Componentes.

Komentáře ke článku