Novinky

  • 09.07.2020 Neutral Bernhard Maier odejde k 31. červenci z funkce předsedy představenstva Škody Auto

  • 09.07.2020 Neutral Nový studentský vůz ze Škody Auto ponese jméno Slavia

  • 06.07.2020 Neutral Do konce roku má být v ČR zprovozněno 63 kilometrů nových dálnic a silnic

Facebook Instagram

Vozy na CNG mohou jezdit na odpad

Vozy na CNG mohou jezdit na odpad

Seat z něj vyrábí biometan

I když vozy na CNG mají mnohem nižší emise než ty na benzin a zejména naftu, pořád se jedná o fosilní palivo, které jednou dojde. Je potřeba hledat obnovitelné zdroje a pěstování plodin pro výrobu biopaliv určitě není tou správnou cestou. Jako efektivní cesta se jeví získávání biopaliva z odpadu a právě touto cestou se ubírá výzkum automobilky Seat.

Tato španělská automobilka se bude do roku 2023 účastnit projektu Life Landfill Biofuel, který byl nedávno schválen Evropskou komisí. Jeho cílem je vyrábět bioCNG z obnovitelných zdrojů, které se nacházejí v komunálních odpadech, vyvážených na skládky. Rozpočet na tento projekt, který bude v následujících čtyřech letech realizován spolu s dalšími partnery, je 4,3 milionu eur. Evropská komise se na této částce podílí 55 %.

Výhodou je, že kromě zajištění paliva z obnovitelných zdrojů dojde i ke zpracování odpadu, který se jinak kupí na skládkách. Na rozdíl od zabírání orné půdy plodinami pro tvorbu biopaliv to tedy dává smysl.

Výroba biometanu z odpadu má tři fáze. Tou první je recyklace, při které je použit běžný organický odpad. Druhou fází je transformace, která trvá 30 dní. Během této doby vznikne směs plynů. Tato směs musí projít rafinací, při které se z ní oddělí využitelný biometan. Ten je následně stlačen a tím připraven pro tankování do vozidel.

„Tento projekt nám umožní pokročit ve vývoji a výzkumu biometanu jako paliva. Naším nejvyšším cílem je zaručit nulovou bilanci emisí CO2 a ochranu prostředí po celou dobu životního cyklu vozidla,“ říká Andrew Shepherd, který je ve společnosti Seat odpovědný za projekty v oblasti energií z obnovitelných zdrojů.

Evropská unie chce do roku 2035 omezit ukládání odpadu na skládky na 10 %, což je velká výzva. A právě využití odpadu bude pro její zvládnutí klíčové. V Evropě je téměř půl milionu skládek, takže výzkum odpadu jako možného energetického zdroje představuje mimořádné podnikatelské příležitosti. Zároveň to povede ke snižování emisí i celkové zátěže pro životní prostředí.

Z evropských výrobců automobilů má právě Seat nejširší nabídku vozidel na CNG, tedy stlačený zemní plyn, a v tomto pohonu vidí velký potenciál. V roce 2018 automobilka ztrojnásobila prodeje vozů na CNG, ale stále nezvládá pokrýt poptávku po tomto palivu. Oznámila proto zvýšení produkce vozů na stlačený zemní plyn z 90 na 250 vozidel denně. V rámci koncernu Volkswagen má také na starosti technický vývoj vozů na CNG.

 

 

 

Komentáře ke článku