Novinky

  • 17.11.2019 Neutral Nizozemsko ve snaze snížit emise zavedlo na dálnicích rychlostní limit 100 km/h.

  • 17.11.2019 Neutral Holanďan Max Verstappen (Red Bull) vyhrál VC Brazílie F1 v Interlagosu

  • 16.11.2019 Neutral První Ferrari s plně elektrickým pohonem lze očekávat nejdřív v roce 2025.

Facebook Instagram

Úspěšný rok autoprůmyslu

Úspěšný rok autoprůmyslu

Vloni opět dosáhl rekordních výsledků

Odvětví zůstává nadále motorem české ekonomiky, významným zaměstnavatelem, který přispívá k rozvoji jednotlivých regionů České republiky i významným plátcem daní do veřejných rozpočtů.

Členské firmy AutoSAP v roce 2018

Tržby: 1102,4 miliardy Kč (+ 0,8 %)
Export: 920,7 miliardy Kč (+ 0,3 %)
Počet zaměstnanců: 133 079 (+ 3,8 %)
Průměrná mzda: 40 865 Kč (+ 8,7 %)

Produkce firem sdružených v AutoSAP mírně překonala maxima dosažená o rok dříve. Většina produkce byla vyvezena na zahraniční trhy. Dominantním exportním partnerem je dlouhodobě s více než třetinovým podílem Německo. Firmy AutoSAP se na celkové průmyslové produkci v roce 2018 podílely téměř jednou čtvrtinou (23,7 %), podíl na celkovém exportu ČR činil v loňském roce 20,9 %.

Uplynulý rok byl současně ve znamení růstu počtu zaměstnanců a jejich mezd. Počet zaměstnanců v automobilovém průmyslu ve firmách AutoSAP opět vzrostl na celkový počet 133 079, což je oproti předchozímu roku o 4895 osob více než v roce předchozím. Nárůst počtu zaměstnanců i mezd zaznamenaly všechny skupiny výrobců - finální výrobci, dodavatelé i ostatní firmy a organizace.
Průměrná mzda ve firmách AutoSAP v roce 2018 vzrostla o 8,7 % na 40 865 Kč, v dělnických profesích o 9,4 % na 34 556 Kč. Celkově je průměrná mzda u členů AutoSAP o 28,2 % vyšší než průměrná mzda v ČR (v dělnických profesích je to 8,4 % nad celkovou průměrnou mzdou v ČR). Členové AutoSAP představují 15 % zaměstnanců v průmyslu ČR.

Finální výrobci přepsali rekordy

Tržby: 617,5 miliardy Kč (+ 0,6 %)
Export: 564,2 miliardy Kč (+ 0,9 %)
Celková produkce: 1 469 906 silničních vozidel
Osobní automobily: 1 437 396 kusů (+ 1,7 %)
Autobusy: 4890 kusů (+ 5,6 %)
Nákladní: 829 kusů (- 44,0 %)
Motocykly: 1493 kusů (+ 12,2 %)
Přívěsy a návěsy: 25 298 kusů (+ 0,4 %)

Produkce finálních výrobců jen mírně navýšila rekordní hodnoty s roku 2017. I nadále je velký zájem o „české“ autobusy vyráběné výhradně na zakázku.

V porovnání s ostatními zeměmi zůstává Česká republika významným světovým producentem vozidel. V přepočtu na jednoho obyvatele jsme jedničkou ve výrobě autobusů a dvojkou v produkci osobních vozů. V absolutním počtu jsme udrželi pátou pozici v Evropě a oproti roku 2017 se posunuli o dvě příčky vpřed ve světovém měřítku na patnácté místo.

Dodavatelé v automobilovém průmyslu dosáhli produkce předchozího roku

Tržby: 459,9 miliardy Kč (- 0,1 %)
Export: 350,3 miliardy Kč (- 0,8 %)
Zaměstnanost: 80 902 osob (+ 1,9 %)
Průměrná mzda: 35 555 Kč (+ 6,3 %)

Přínos dodavatelských firem pro výkonnost celého autoprůmyslu v ČR je významný. Podíl na celkových tržbách firem AutoSAP činí 41,8 % a na exportu 38,3 %. Do skupiny 10 největších exportérů AutoSAP se dlouhodobě řadí celkem 6 dodavatelů.

Účelové organizace jsou nejvíce rostoucí součástí AutoSAP

Tržby: 24,9 miliardy Kč (+ 25,2 %)
Export: 6,2 miliardy Kč (+ 5,4 %)

Firmy, které se zabývají službami, výzkumem, vývojem a konstrukcí pro automobilový průmysl v době transformace celého odvětví nabývají na své důležitosti. Účelové organizace tvoří téměř třetinu firem AutoSAP s 9500 zaměstnanců. S čtvrtinovým nárůstem tržeb na celkových 24,9 miliardy Kč se staly nejrychleji rostoucí součástí AutoSAP.

Český automobilový průmysl z pohledu příjmů do státního rozpočtu

Automobilový průmysl je nejen klíčovým sektorem ekonomiky, ale také významným plátcem daní. Spolu s dalšími segmenty ekonomiky obsluhujícími automobilový průmysl, silniční dopravu a individuální i hromadnou mobilitu na pozemních komunikacích, je významným přispěvatelem do složené daňové kvóty (fiskálních veřejných příjmů) ČR.

Odhadované odvody členských firem Sdružení automobilového průmyslu, které se na celkové produkci autoprůmyslu podílí z více než 90 %, dosahují výše nejméně 62 miliard Kč. Když se podíváme na celý autoprůmysl, odhadujeme, že se jedná o 69 miliard Kč.

Veřejné investice související s adaptací ČR na elektromobilitu a další megatrendy v automobilovém průmyslu a chytré mobilitě tak významně financuje prostřednictvím příspěvku do složené daňové kvóty samotný automobilový průmysl.

AutoSAP 2018

Komentáře ke článku